THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG,MỐI
CÔNG TY TNHH ĐẠI TOÀN VIỆT PHÂN PHỐI THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG,MỐI CHO TOÀN VIỆT NAM
  • Thông tin chi tiết
THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG,MỐI,PHÒNG MỐI CTXD

STT     Hình sản phẩm       Hoạt chất   Xuất xứ Quy Cách  ĐVT   Gía  SP
1
Fipronil 2.5% Bayer Thùng 12 lít Lít LH
2
Chlorpyrifos 50% hợp trí Thùng 12 lít Lít LH
3
Na2SiF6 50% + HBO3 10% + CuSO4 30% Viện Khoa học Lâm Nghiệp VN Chai
LH
4
Chlorpyrifos 48% Map pacific Thùng 12 lít
LH
5
Permethrin 50% Map pacific Thùng 12 lít
LH
6
Lambda- Cyhalothrin 2,5% Syngenta Thùng 12 lít
LH
7
Chlorpyrifos Methyl 500g/l

Vipesco Thùng 12 lít
LHSản phẩm khác